BILLEDTERAPI

tar utgangspunkt i at alle, uavhengig av tegne- og maleferdigheter, kan gi tanker og følelser en form gjennom bilder, figurer og andre visuelle uttrykk.

Det handler ikke om å være flink til å lage fine bilder.

Ofte bruker vi hodet og tenker oss frem til svar på spørsmål om hvem vi er og hva vi vil.

Gjennom å skape bilder kan vi finne frem til svar på en annen måte.

er for alle

Billedterapi kan brukes for alle aldersgrupper, både i forebyggende og rehabiliterende arbeid.

Ved angst, depresjon, spiseforstyrrelser, rusproblemer, demens og andre psykiske lidelser, samt ved kriser, traumer og ubearbeidet sorg.

Er du usikker på om billedterapi er noe for deg?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

fordi

å utfolde seg med form og farge kan skape glede

å lage bilder av tanker, følelser og ønsker kan være med å styrke din positive oppfatning av livet og deg selv

å se- og å gjenkjenne tanker og følelser i et bilde kan hjelpe deg å sortere dem

å jobbe med bilder kan være en oppdagelsesreise som gjør deg bedre kjent med deg selv

å være i en skapende flyt kan virke stressreduserende

billedterapi kan hjelpe deg å finne nye løsninger