Individuell behandling gir deg større mulighet til å gå inn i din egen prossess.

Fokuset er kun på deg og ditt.

Behandlingen tilpasses ditt behov med tanke på innhold og varighet.

Det er fleksibelt i forhold til tidspunkt da vi avtaler tid fra gang til gang.

Å arbeide kreativt i gruppe gir mulighet til å gi og få tilbakemeldinger. Man kan få hjelp til å se sitt ståsted i et annet lys, eller få bekreftet følelser i andre. En gruppe gir mulighet for tilhørighet og å være nyttig for andre gjennom erfaringsutveksling.

Det er ingen krav om å dele i gruppa. Man deler kun det man ønsker å dele.

 

 

 

 

Tilbud kommer 

 

En workshop er et gruppetilbud som går over en kortere og mer intens periode.

Mal deg tilbyr workshop over en helg, lørdag og søndag.

 

 

 

 

Tilbud kommer til sommeren.

Versjon 2
_MG_6200 (1)

kine cecilie veitsle

sykepleier med videreutdanning i billedterapi

Jeg har lang erfaring med mennesker i krise og spesielt med mestrings- og endringsarbeid, og har som målsetting at du gjennom billedterapien skal få en bedre hverdag.

Det er viktig for meg å være faglig oppdatert og jeg sitter derfor i styret i NFBT (Norsk Forening for Billedterapi) og er medlem i NOSF (Norsk Smerteforening), noe som blant annet innebærer deltagelse på årlige fagseminarer i begge foreningene. 

Jeg er som sykepleier underlagt taushetsplikt gjennom Helsepersonelloven. 

 

 

priser

 

Individuell time

60 min

400,-

 

Gruppetilbud

8 ganger á 120 minutter

1990,-

 

Workshop

lørdag og søndag

1190,-